çoxillik

çoxillik
sif.
1. bot. Bir neçə və ya çox il yaşayan (bitki haqqında). Çoxillik subtropik bitkilər. Çoxillik ot. – Çoxillik alaq texniki bitkilərin ən qatı düşmənidir. (Qəzetlərdən).
2. Bir neçə il davam edən. Çoxillik tədqiqat. Çoxillik zəhmət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atəvəliyi — is. bot. Çoxillik bir bitki. Atəvəliyi çoxillik bitki olub yerüstü gövdəsinin uzunluğu 1,5 m ə çatır. Kökyanı yerüstü gövdəsinin aşağı hissələrindəki yarpaqları çox böyük olur. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çobantoxmağı — is. bot. Çoxlu saçaqlı kökləri olan çoxillik ot bitkisi. Çobantoxmağı . . gövdəsi 60 sm ə qədər hündürlüyündə, seyrək çim əmələ gətirən çoxillik bitkidir. Kökümsovu qalındır, qısadır, sürünəndir, üzərində külli miqdarda nazik saçaqlı köklər əmələ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmrovotu — is. bot. Təbabətdə işlənən çoxillik şirəli ot bitkisi. Dəmrovotu çoxillik bitki olub 70 sm hündürlükdə budaqlı gövdəyə malikdir. Bütün hissələrində çəhrayı rəngli süd şirəsi vardır. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dənizsoğanı — is. bot. İri yarpaqları olan çoxillik soğanaqlı ot bitkisi (təbabətdə istifadə olunur). Dənizsoğanı birləpəli çoxillik ot bitkilərindən olub, çəkisi iki qrama çatan böyük və quru yarpaqlı soğan yumrularına malikdir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inəkotu — is. bot. Xalq təbabətində istifadə edilən çoxillik bitki. İnəkotu çoxillik bitki olub, təxminən bir metr hündürlüyündə qol budaqlı gövdəyə malikdir. Laləyə oxşar çılpaq, tünd yaşıl və böyük yarpaqları uzun saplaqlar üzərində yerləşmişdir. R.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kök-saqqız — is. bot. Kauçuk verən çoxillik ot bitki. Kök saqqız . . çoxillik ot bitkisidir, acıqovuna oxşayır. M. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıbənövşə — is. bot. Açıq və ya tündsarı, yaxud mixəyi rəngli gülləri olan çoxillik bitki; şəbgülü. Sarıbənövşə və ya şəbgülü . . açıq sarı, tünd sarı, mixəyi, tünd mixəyi rəngli və kəskin xoş iyli çoxillik bitkidir, bağlarda və güllüklərdə becərilir. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəbgülü — is. bot. Sarı, mixəyi rəngdə çiçəkləri olan çoxillik bitki; sarıbənövşə. Sarıbənövşə və ya şəbgülü . . açıq sarı, tünd sarı, mixəyi, tünd mixəyi rəngli və kəskin xoşiyli çoxillik bitkidir, bağlarda və güllüklərdə becərilir. M. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tau-saqqız — is. bot. Dağlarda bitən çoxillik kauçuklu ot bitki. Tau saqqız . . çoxillik, yoğun, kobud kökləri olan və kök bicləri verən bitkidir. M. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xanımotu — is. bot. Yarpaqlarında və kökündə atropin olan çoxillik ot bitkisi. Xanımotu çoxillik ot bitkisidir, hündürlüyü 1 2 m ə çatan bir neçə düz gövdəyə malikdir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”